O przedszkolu

Przedszkole Miejskie nr 12 położone jest w willowej dzielnicy w centrum Bytomia, z dala od ruchliwych ulic. Placówka mieści się w budynku wolnostojącym i oferuje 86 miejsc dla dzieci w 4 oddziałach.
Posiadamy wykwalifikowaną  kadrę pedagogiczną, która dba o wysoki poziom pracy, wspiera twórcze działania wychowanków w różnych sferach, uwzględniając indywidualne potrzeby
i możliwości rozwojowe każdego dziecka.

Dbamy o maksymalne złagodzenie stresu związanego z adaptacją dzieci w przedszkolu, stwarzając domową, ciepłą, pełną akceptacji i bezpieczeństwa atmosferę.
Współdziałamy z rodzicami oraz wspieramy ich w trudnej pracy na rzecz dziecka, uwzględniając ich oczekiwania i potrzeby. Rodzice aktywnie włączają się w pracę przedszkola i jego działania na rzecz środowiska. Prowadzimy bogatą współpracę ze środowiskiem.

Z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzimy  zindywidualizowany proces dydaktyczny, a z dziećmi zdolnymi pracę w ramach kółek zainteresowań.

Posiadamy:
–siedem  sal które są  wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci;
–ogród z piaskownicą oraz sprzętem do zabaw na wolnym powietrzu;
–taras przystosowany do prowadzenia zajęć i spożywania posiłków okresie letnim.

Organizujemy:
–zajęcia i zabawy  wychowawczo – dydaktyczne oparte na podstawie programowej;
–wycieczki, spacery po Bytomiu, wyjścia do teatru, opery, muzeum, itp.;
–ciekawe imprezy i uroczystości z udziałem rodziców;
–udział dzieci w imprezach lokalnych oraz konkursach organizowanych poza placówką.

Proponujemy:
–zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy: religia,
–zajęcia dodatkowe finansowane przez rodziców: lektorat j. angielskiego,

Zapewniamy:
- życzliwą i fachową opiekę;
- miłą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa;
-  dobrą zabawę wśród rówieśników;
–możliwość pobytu dzieci od godziny 6,00 do 17,00 ;
–korzystanie z trzech posiłków: śniadanie + drugie śniadanie, obiad, podwieczorek;
–opiekę logopedy;
- współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola!!! U nas jest jak w domu.

 

wykonanie BRANDPOINT.PL