Język angielski

   PIOSENKI :

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 - Hello hello how are you?

https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4  -How are you? | Emotions

https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0- Five little monkeys

https://www.youtube.com/watch?v=4YGjBHL-DZg- Colours song

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ - One little finger

https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws - My face

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA  - I see something blue     

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 - Rain rain go away    

                Grudzień

Rozkład materiału :


Blok tematyczny (liczba lekcji)

Tematy jednostek metodycznych

Umiejętności ucznia

My family (7)

My family/Moja rodzina. Nauka nazw członków rodziny.

Dziecko rozpoznaje i nazywa członków rodziny. Dziecko rozwija umiejętności motoryczne poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem naklejek oraz TPR. Dziecko recytuje rymowankę.

 

Numbers 1-5./Liczebniki od 1 do 5. Nauka nazw liczebników.

Dziecko nazywa części ciała, kolory oraz czynności. Dziecko liczy do 5. Dziecko rozwija umiejętności motoryczne poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem TPR. Dziecko recytuje rymowankę i śpiewa piosenkę.

Happy Christmas (2).

Christmas./Boże Narodzenie. Nauka słownictwa

Dziecko rozpoznaje i nazywa słowa związane ze Świętami. Dziecko rozwija umiejętności motoryczne poprzez ćwiczenia plastyczne oraz z wykorzystaniem TPR. Dziecko rysuje wymarzony prezent.

 

Christmas./Boże Narodzenie. Nauka słownictwa.

Dziecko rozpoznaje i nazywa słowa związane ze Świętami. Dziecko rozwija umiejętności motoryczne poprzez ćwiczenia
z wykorzystaniem TPR. Dziecko śpiewa piosenkę.

Listopad

Rozkład materiału :


Blok tematyczny (liczba lekcji)

Tematy jednostek metodycznych

Umiejętności ucznia

My body (3)

My body./Moje ciało. Ćwiczenia utrwalające nazwy części ciała. Utrwalenie nazwy koloru blue.

Dziecko nazywa części ciała oraz poznany kolor. Dziecko rozwija umiejętności motoryczne poprzez ćwiczenia plastyczne. Dziecko śpiewa piosenkę.

 

My body./Moje ciało. Ćwiczenia utrwalające nazwy części ciała. Utrwalenie nazwy koloru blue.

Dziecko nazywa części ciała oraz poznany kolor. Dziecko rozwija umiejętności motoryczne poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem TPR. Dziecko rysuje po śladzie. Dziecko śpiewa piosenkę.

 

My body./Moje ciało. Części ciała – powtórzenie.

Dziecko nazywa części ciała oraz poznany kolor. Dziecko rozwija umiejętności motoryczne poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem naklejek. Dziecko śpiewa piosenkę.

My family (8)

My family/Moja rodzina. Nauka rymowanki. Wprowadzenie nazwy koloru red.

Dziecko rozpoznaje nazwę poznanego koloru .Dziecko rozwija umiejętności motoryczne poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem TPR. Dziecko śpiewa piosenkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                                                                

wykonanie BRANDPOINT.PL