Sprawy bieżące

DZIEŃ BABCI I DZIADKA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.01.2018 R. O GODZINIE 10:00. 

Prosimy o odświętne ubranie dzieci w tym dniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kalendarium na listopad:

10.11.2017- zdjęcia do kalendarza
15.11.2017. godz.16:00- zebranie rodziców.
21.11.2017 godz.10:00- zajęcie otwarte.
24.11.2017-Dzień Pluszowego Misia. Dzieci mogą przynieść swojego ulubionego misia, ubrać bluzeczkę z misiem itp.
30.11.2017- Wróżby andrzejkowe.


Bardzo prosimy o resztki świec do stopienia. Dziękujemy!

Bardzo dziękuję Rodzicom za współpracę w zakresie organizacji Dnia Jabłka!

W dniu 19.10.2017 r. w naszej grupie odbędzie się Dzień Ziemniaka lub Kartofla jak kto woli. proszimy aby dzieci przyniosły na 18.10. po 2 ziwmniaki. Podobnie jak jabłko dzieci poznają różne formy wykorzystania ziemniaka.

Co powinno umieć dziecko, które skończyło 4 rok życia:


Rozwój społeczny i emocjonalny
• testuje granice i normy
• fantazjuje (ale nadal często nie potrafi oddzielić rzeczywistości od imaginacji)
• zdarza się, że jest zbyt pewny siebie
• uwielbia prowadzić dyskusje
• potrafi być opiekuńczy i współczujący
• bawi się w grupie
• zaczyna się interesować różnicami płci

Rozwój fizyczny i motoryczny
• w czasie jedzenia korzysta z widelca i noża (do przysuwania potraw, smarowania pieczywa, a nie krojenia)
• ubiera się i rozbiera przy niewielkiej pomocy z zewnątrz
• samodzielnie korzysta z toalety
• myje się, czyści samodzielnie zęby
• ma lepszą sprawność motoryczną, np. narysowany człowiek ma ręce, nogi i głowę
• skacze na jednej nodze
• wspina się na drabiny
• świetnie radzi sobie z trójkołowym rowerkiem
• nakłada nakrętki na słoiki, butelki
• układa puzzle
• bez pomocy schodzi ze schodów
• przeskakuje obunóż przez przeszkodę
• potrafi przejść po linii, stawiając stopę za stopą
• przenosi wodę w kubku, nie rozlewając jej
• odbija balonik, by nie spadł na podłogę (kilka razy)
• prawidłowo trzyma ołówek i kredkę
• buduje wieżę z ośmiu klocków
• potrafi skupić się na jednej czynności
• potrafi rozwinąć papierek z cukierka

Rozwój intelektualny
• zna około 1500 słów
• ma jeszcze problem z używaniem zaimków
• rozróżnia, gdzie jest: przód, tył, na górze, pod spodem
• potrafi policzyć do czterech i więcej
• może pisać pierwsze litery i np. swoje imię
• zaczyna rozumieć następstwo czasów, wie, że kiedy wstanie, jest śniadanie, potem
drugie śniadanie, obiad…
• pyta, co oznaczają różne słowa
• chętnie słucha długich historii
• rozumie niektóre przeciwieństwa, np. mały – duży, suchy – mokry
• zna większość kolorów
• zadaje mnóstwo pytań
• potrafi się bawić w jedną zabawę 10–15 minut
• zna piosenki i wierszyki, czasem sam układa piosenki
• rozróżnia czas
• pamięta imiona i nazwy, np. przedmiotów, zwierząt
• mówi w sposób zrozumiały
• lubi się bawić w zabawy tematyczne, np. w sklep, wyścigi samochodowe, teatr

 

Co powinno umieć dziecko, które skończyło

5 rok życia:

Rozwój społeczny i emocjonalny


• bawi się zgodnie z innymi
• rzadziej obraża się, złości, płacze
• rzadziej odchodzi od grupy
• potrafić ocenić przyczyny reakcji emocjonalnych oraz przewidzieć zachowania związane z wyrażanymi    emocjami
• bawi się w grupie, jest przez inne dzieci zapraszany do wspólnej zabawy
• zaczyna przejmować się uczuciami innych rówieśników – pocieszać, pomagać, okazywać współczucie
• mniej skarży
• bez interwencji dorosłego przeprasza inne dziecko
• stosuje się do poleceń skierowanych przez nauczyciela do całej grupy
• ma znacznie mniejszy lęk separacyjny i szybciej wycisza się po odejściu rodziców
• zaczyna przewidywać reakcje dorosłych na skutki swojej działalności
• zależy mu na pochwale
• stara się skończyć rozpoczętą pracę
• zaczyna próbować pokonywać trudności

Rozwój fizyczny i motoryczny


• wspina się na drabinki
• bawiąc się w chowanego, wchodzi pod meble
• huśta się na huśtawce (większość pięciolatków może nauczyć się samodzielnego rozhuśtania się)
• zwinnie biega
• skacze na dwóch nogach przed siebie • skacze na jednej nodze w miejscu
• skacze przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach, raczej nie chwiejąc się
• może utrzymywać równowagę przy pomocy rąk
• przechodzi, nie wypadając z trasy, po wąskiej dróżce o szerokości około 25 cm
• robi trzy przysiady samodzielnie
• kopie piłkę, chwyta piłkę i rzuca nią
• dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzi i schodzi ze schodów naprzemiennie
• samodzielnie rozbiera się dość płynnie
• zakłada kurtkę, czapkę, szalik, buty
• samodzielnie je łyżką, widelcem, raczej nie posługuje się nożem
• pije z kubka
• sprząta ze stołu
• potrafi umyć i wytrzeć ręce, buzię
• dość sprawnie łączy klocki typu lego i buduje z nich proste obiekty
• wylepia z plasteliny narysowane kontury, robi kulki, wałeczki
• lepi z plasteliny proste kształty przestrzenne – figury (owoce, warzywa, ludziki)
• nawleka korale na żyłkę
• przykleja naklejki (jeszcze nierówno i często nie we wskazanym miejscu)
• przecina nożyczkami papier, tnie po prostej
• drze papier na małe kawałki i wykleja nim kontury
• prawidłowo trzyma ołówek, podczas rysowania opiera przedramię o stół, a drugą ręką przytrzymuje kartkę
• rysuje linie pionowe, poziome i ukośne
• odwzorowuje koło, krzyżyk, kwadrat, trójkąt, trapez  • koloruje obrazki
• wypełnia kolorem kontury, ale wychodzi poza kontur
• rysuje rysunek zgodny z podanym tematem
• maluje kredkami, farbami, używając pędzla, patyka i innych przyborów

Rozwój intelektualny


• prawidłowo wymawia głoski
• nazywa przedmioty, czynności, sytuacje, potrafi je opisać przy pomocy przymiotników
• wypowiada się zdaniami
• potrafi przedstawić przebieg zdarzenia, opisać, co się stało, co mu dolega, dlaczego płacze, cieszy się, co    zdarzyło się w przedszkolu
• rozumie treść prostych i krótkich poleceń
• rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sytuacji w grupie, w domu, w przedszkolu
• pyta o nieznane słowa, chce je zrozumieć
• potrafi różnicować kształty liter drukowanych, cyfr, podstawowych figur geometrycznych
• rozróżnia barwy
• zna nazwy kolorów i poprawnie stosuje je w odniesieniu do barw podstawowych
• potrafi budować proste budowle według wzoru
• potrafi odwzorować kwadrat z narysowaną przekątną
• spostrzega od 5 do około 8 różnic między podobnymi obrazkami
• spostrzega podstawowe części człowieka
• rozumie czytany tekst
• w wyuczonym wierszu odtwarza rymy
• zna i różnicuje pory roku
• potrafi porównywać pod kątem różnic • potrafi porównywać pod kątem podobieństw
• potrafi klasyfikować ze względu na dwa, trzy kryteria
• definiuje rzeczy, biorąc pod uwagę ich funkcje
• myśli często w sposób skojarzeniowy.

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

W BYTOMIU

 

http://www.ppp.bytom.pl/?o-nas,9

 

Drodzy Rodzice we wtorek   tj 20 WRZEŚNIA /wg.

harmonogramu/ Wasze dzieci świętują, ponieważ należą do

społeczności przedszkolnej.

W dniu 13 września 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął przez aklamację uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

 

Szanowni Rodzice  gr II !
 
07 września o godz 16:15 odbędzie się  pierwsze
 
zebranie organizacyjne z Rodzicami.
 
Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 

wykonanie BRANDPOINT.PL