Aktualności

DYŻUR WAKACYJNY

18.05.2017

UWAGA     PRZYPOMINAMY

Zgodnie z zapisem § 8 pkt 2  umowy o świadczenie usług przez Przedszkole Miejskie nr 12 w Bytomiu,  zawartej przez rodziców dziecka  uczęszczającego do naszej placówki z miastem Bytom reprezentowanym przez dyrektora Przedszkola informuję, że ewentualną potrzebę korzystania przez dziecko ze wskazanego przez rodzica przedszkola dyżurującego, znajdującego się w niżej podanym harmonogramie należy zgłosić do 31 maja br.

Zgłoszenia należy dokonać u dyrektora, intendentki, podając dokładny okres na który zapisujemy dziecko (tzn. od… do…) oraz numer przedszkola z którym będzie zawarta umowa na czas okresu dyżurującego.

FERYJNY  HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W BYTOMIU   NA OKRES OD 1 LIPCA DO 31 SIERPNIA 2017 R.

DZIELNICA

LIPIEC 2016 r. (od 1 do 31)

 

SIERPIEŃ 2016 r. (od 1 do 31)

 

 

ŚRÓDMIEŚCIE

Przedszkole Miejskie nr 4

Przedszkole Miejskie nr 5

Przedszkole Miejskie nr 18

Przedszkole Miejskie nr 30

Przedszkole Miejskie nr 2

Przedszkole Miejskie nr 12

Przedszkole Miejskie nr 31

 

ROZBARK

 

Przedszkole Miejskie nr 20

 

Przedszkole Miejskie nr 32

 

MIECHOWICE

Przedszkole Miejskie nr 23

Przedszkole Miejskie nr 42

Przedszkole Miejskie nr 58

Przedszkole Miejskie nr 43

Przedszkole Miejskie nr 44

Przedszkole Miejskie nr 62

 

SZOMBIERKI

Przedszkole Miejskie nr 9

Przedszkole Miejskie nr 40

Przedszkole Miejskie nr 3

Przedszkole Miejskie nr 39

Przedszkole Miejskie nr 49

STROSZEK

 

Przedszkole Miejskie nr 15

Przedszkole Miejskie nr 51

Przedszkole Miejskie nr 52

 

KARB

BOBREK

Przedszkole Miejskie nr 33

Przedszkole Miejskie nr 36

ŁAGIEWNIKI

 

Przedszkole Miejskie nr 48

Przedszkole Miejskie nr 45

STOLARZOWICE

 

Przedszkole Miejskie nr 53

Przedszkole Miejskie nr 53

SUCHA GÓRA

 

Przedszkole Miejskie nr 56

Od 1 lipca do 15 lipca 2017 r.

Przedszkole Miejskie nr 56

oraz od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r

 

 

wykonanie BRANDPOINT.PL